O Heleně Hartlové

helena

Helena Hartlová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a získala titul PhDr.

Je překladatelka a tlumočnice z anglického jazyka s více než třicetiletými zkušenostmi a čtyřmi desítkami vydaných knižních titulů beletristických i odborných (viz Portfolio).

Je spoluautorkou Psychologického slovníku a Velkého psychologického slovníku, opakovaně vydávaných pražským nakladatelstvím Portál (viz Portfolio).

Tlumočila pro takové klienty, jako je Britské velvyslanectví, Justiční akademie, Probační a mediační služba, ministerstvo financí a spravedlnosti, mezinárodní banky a řadu dalších soukromých, vládních i nevládních agentur a organizací. Kabinově i konsekutivně tlumočila desítky konferencí a vzdělávacích programů.

Vždy s radostí zváží zapojení do zajímavého programu nebo projektu.